Sema occupied

 • From 20 may 2022 at 21 may 2022

 • From 27 may 2022 at 28 may 2022

 • From 3 june 2022 at 4 june 2022

 • From 24 june 2022 at 25 june 2022

 • From 1 july 2022 at 2 july 2022

 • From 8 july 2022 at 9 july 2022

 • From 15 july 2022 at 16 july 2022

 • From 22 july 2022 at 23 july 2022

 • From 2 august 2022 at 3 august 2022

 • From 5 august 2022 at 8 august 2022

 • 13 august 2022

 • 27 august 2022

 • From 2 september 2022 at 3 september 2022

 • From 7 october 2022 at 8 october 2022